VIDAS HIV DUO ULTRA TESTİ

hiv duo ultra testi

VIDAS HIV DUO ULTRA testi p24 antijenini ve virüse karşı vücudun ürettiği antikorları beraberce tespit etmektedir, sadece antikor testi yapan ( elisa - anti hiv testi ) testlerinden daha erken dönemde HIV/AIDS tespit etmektedir. HIV DUO ULTRA testi, bulaşma ile HIV/AIDS teşhisi arasındaki pencere dönemini kısaltarak p24 antijeni ile HIV' e özgü antikorların erken saptanmasını sağlamaktadır.

HIV DUO ULTRA testi şüpheli temastan 14.gün ve sonrasında yapılabilmektedir. Mavi laboratuarlar Grubunda kullanılan VIDAS HIV DUO Ultra testinin üretici firması BIOMERIEUX, HIV virüsünün keşfinden çok geçmeden 1985’teki ilk HIV tarama testlerini geliştirmiştir.

Diğer sık kullanılan testlerle kıyaslandığında HIV DUO ULTRA testi en iyi analitik hassasiyete ve en düşük HIV saptama duyarlılığına sahiptir. Günümüzde kullanılan 4.nesil testler arasında VIDAS HIV DUO ULTRA testi mevcut en yüksek p24 antijeni saptama hassasiyetine sahiptir. HIV Duo Ultra testinin geliştirilmiş özgül güvenilirliği %99.88' dir.

HIV/AIDS belirtilerinin özgü olmaması ve test olmanın yaygınlaşmaması nedeniyle dünya çapındaki HIV ile infekte insan sayısı giderek artmaktadır. Kayıtlı hasta sayısı 2018 verilerine göre 35.3 milyondur. Test olmanın yaygınlaşmaması nedeniyle ülkemizde de bir çok kişi HIV/AIDS olduğunun farkında değildir.

Laboratuvarlarımız da şüpheli temas sonrasında VIDAS HIV DUO ULTRA testi yapılmaktadır. Vidas Hiv Duo Ultra testi Fransa Biomerieux firmasına aittir. Hiv Duo Ultra testi 4. nesil antijen ve antikor tarayan bir test yöntemidir. Hiv Duo Ultra testinin özgül güvenilirliği %99.88 ve p24 antijenini saptama hassasiyeti 3 pg/mL'dir.

VIDAS Hiv Duo Ultra testi serokonversion penceresinin kısalmasını sağlayan p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarının birlikte tespitine dayanan otomatize bir sistemdir. Şüpheli temastan sonra HIV/AIDS testi yaptırmak isteyenler için WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ), BHIVA ve T.C. Sağlık Bakanlığı 4.nesil p24 antijenini ve HIV 1/2 antikorlarını eş zamanlı tarayan testleri önermektedir. Vidas Hiv duo Ultra testi laboratuvarlarımız da 3 saat sonrasında sonuçlanmaktadır. Test sonucunuzu dilerseniz mail olarak yada online sonuç bölümümüzden size verilen şifre ile alabilirsiniz.

Laboratuvarlarda kullanılan HIV/AIDS testlerinde erken dönemde tespit için aşağıda ki parametreler önemlidir.

  • Sensitivite - Duyarlılık
    ( Doğru pozitif sonuçların yakalayabilme performansını gösterir )
  • Spesifite - Özgüllük
    ( Doğru negatif sonuçları yakalayabilme performansını gösterir )

Yalancı pozitif sonuç aslında HIV/AIDS ile enfekte olmayan hastalarda test sonucunun pozitif bulunmasıdır. Nedeni anlaşılamayan bazı reaksiyonlar, testlerin başka hastalıklara karşı oluşmuş antikorları HIV antikorlarına benzetmesi immün sistemi hastalıklar gibi nedenlerle yalancı pozitif sonuçlar alınabilir.

Bir kişinin HIV ile infekte olmasına rağmen testlerin bunu saptayamadığı döneme “pencere dönemi” denir. Virüs kanda bulunmasına rağmen yapılan testin duyarlılığına bağlı olarak saptama eşik değerine erişilemediğinde test bunu saptayamaz. Bu dönemde test yaptıran kişi pozitif olmasına rağmen negatif sonuç alacaktır. Pencere dönemindeki kişiler aynı zamanda bulaştırıcıdır.

HIV/AIDS taşıyan kişilerde yanlış negatif sonuçlar alınabilir. HIV/AIDS belli bir pencere dönemi vardır. Pencere dönemin de test yapıldığı zaman yanlış negatif sonuçların alınabilir.

HIV/AIDS testi yapılırken danışmanlık alınmalı ve şüpheli temas üzerinden ne kadar süre geçtiği mutlaka belirtilmelidir. HIV/AIDS olup olmadığınızı bilmenin tek yolu HIV testi yaptırmaktır.

Erken Tanı HIV/AIDS bulaşını azaltmakta ve ART ( Antiretroviral ) tedavisine daha hızlı başlama imkanını sağlamaktadır. Mavi Laboratuarlar Grubu olarak HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalık testleri konusunda ki tecrübemiz, hastalarımızın bilgilerinin gizliliği konusunda ki titizliğimiz ve test öncesi danışmanlık alacağınız uzman doktorlarımızla sizlerin yanınızdayız.

HIV / AIDS Makaleleri

mavilab logo

Bu internet sitesi Mavi Laboratuarlar Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.