CD4 Testi

CD4 Testi

HIV Pozitiflerde CD4 testi hastalığın takibinde kullanılmaktadır.HIV diğer tüm virüslerden farklı olarak, doğrudan bağışıklık sistemi hücrelerini CD4 veya T hücrelerini hedef alır. Bağışıklık sisteminin iyi çalışamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda, normal kişilerde herhangi bir hastalık yaratmayan bakteri, virüs, mantar veya parazit gibi bazı mikroplarla enfeksiyonlar ve bazı kanserler oluşmaya başlar.

Bağışıklık sisteminin en önemli hücreleri olan lökositler (Beyaz Kan Hücreleri = BKH), vücudun enfeksiyonlarla savaşmasında en önemli hücrelerdir. Bunlar, lenfosit, nötrofil, eozinofil, bazofil ve monosit adı verilen alt gruplara ayrılırlar. Lenfositler B lenfositleri ve T lenfositleri olmak üzere iki çeşittir. T lenfositlerinin en önemli alt grupları T4 (CD4) ve T8 (CD8) lenfositlerdir. HIV virüsünün başlıca etkilediği hücreler, CD4 hücreleridir. CD4 hücreleri vücudun mikroplarla ve kanserlerle savaşmasında en önemli hücrelerdir. Virüs vücuda girdikten sonra doğruca CD4 hücrelerinin içine girer ve orada çoğalır. Normal kişilerde CD4 hücre sayısı, mm3 de 600- 1500 dür.

Tam kan CD4/CD8 oranı, HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve hücresel immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. BAL’da yapılan çalışma ise özellikle sarkoidozis tanısında değerlidir. Çeşitli çalışmalara göre CD4/CD8 oranının 3,5-4’ün üzerinde olmasının sarkoidozis tanısında sensitivitesi %52-59, spesifitesi ise %94-96’dır. Bu oranın düşük olması ise hipersensitivite pnömonisi, diffüz panbronşiolit ve lenfoma lehinedir.

HIV pozitif bireylerin düzenli olarak kan testi yaptırması gerekir. En önemli iki kan testi CD4 ve viral yük ölçümleridir. CD4 hücreleri, bağışıklık sistemindeki en önemli hücrelerdir. Bağışıklık sistemimiz bizi enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korur. CD4 sayımı, bir damla kanınızda ne kadar CD4 hücresi bulunduğunu belirtir. Bu hücreler ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Viral yük testi ise; bir damla kanınızda ne kadar HIV bulunduğunu ölçer. Arzu edilen şey bu miktarın olabildiğince az olmasıdır.

HIV / AIDS Makaleleri

mavilab logo

Bu internet sitesi Mavi Laboratuarlar Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.

905348931716