STD10 PCR TESTİ NEDİR

STD 10 PCR TESTİ

STD 10 PCR Testi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar açısından en önemli testtir. STD10 PCR testi tek test ile aynı anda birden çok Cinsel Yolla Bulaşan Hastalığı tespit etmektedir. STD10 PCR testi cinsel yolla bulaşan 10 adet hastalığın DNA sına yani genetik materyalini tespit etmektedir. PCR yöntemi ile yapıldığı için şüpheli bir temastan sonra erken sürede güvenilir sonuçlar vermektedir. Erken sürede tanı koymak tedavi açısından çok önemlidir. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile direk DNA ya bakılan bu yöntemde çok sayıda bakteri, parazit ve virüs tespit edilebilmektedir.

STD 10 PCR Testi içerisinde bakılanları sıralayacak olursak;

 • Neisseria Gonorrhoeae DNA
 • Chlamydia Trachomatis DNA
 • Treponema Pallidum ( Frengi ) DNA
 • Herpes Simpleks Tip 1 DNA
 • Herpes Simpleks Tip 2 DNA
 • Mycoplasma Genitalium DNA
 • Mycoplasma Hominis DNA
 • Ureaplasma Urealytıcum DNA
 • Ureaplasma Parvum DNA
 • Candida Albicans DNA
 • Gardnerella Vaginalis DNA
 • Trichomanis Vaginalis DNA

STD 10 PCR Testi içerisinde bakılan bu hastalıklar tedavi edilmediği süreçte ciddi problemlere yol açabilmektedirler. STD 10 PCR Testi içerisinde bakılan bu hastalıkları vücuduna alan kişilerde genel olarak görülen cinsel yolla bulaşan hastalık belirtileri arasında;

 • İdrar yaparken yanma
 • Penis ve vajinada akıntı
 • Penis ucu kızarıklıklar
 • Kronik kasık ağrısı
 • Ağız içi oluşan yaralar
 • Ağız bölgesinde aft, beyaz pamukçuk
 • Anüs bölgesinde kaşıntı
 • Adet dışı ara kanamalar
 • Penis ve vajinal bölgede uçuklar
 • Penis ve vajinal bölgede kaşıntı
 • Penis ve vajinal bölgede mantar
 • Lenf bezlerinde büyüme
 • Üreme organlarında iltihaplanma
 • Dış genital bölgede kaşıntı
 • Testis ağrısı
 • Kol ve bacaklarda döküntüler
 • Ateş ve Üşüme
 • Prostat iltihaplanması

Bu belirtiler Cinsel Yolla Bulaşan hastalıkl belirtilerinden bazılarıdır. Genel olarak bu hastalıklarda belirtiler birbirine benzerlik gösterebilir. Ancak bu hastalıkların hiçbir belirti vermeden de vücutta bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden STD10 PCR testi yaptırmak tanı ve teşhis açısından çok önemlidir.

STD10 PCR Testi kültür yöntemlerinde olduğu gibi antibiyotiklerden etkilenmez. STD PCR Testi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalığın DNA’sına baktığı için kültürde olduğu gibi antibiyotiklerden etkilenmesi söz konusu olmadığı için etkeni doğru olarak tespit etmektedir. Dolayısı ile STD 10 PCR Testi hem hastalığın var olup olmadığı hem de tedavinin takibinde rahatlıkla kullanılabilir.

STD 10 PCR Testi içerisinde bakılan cinsel yolla bulaşan hastalıklara genel olarak baktığımızda bu bakteri, parazit ve virüsler nedir inceleyelim


Bel Soğukluğu Nedir?

Bel Soğukluğu olarak halk arasında adlandırılan Gonokok isimli bir bakterinin sebep olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Neisseria Gonorheae peniste ve vajinada akıntıya neden olan tedavi edilmediğinde ise ciddi problemlere hatta kısırlığa yol açabilen Cinsel Yolla Bulaşan bir hastalıktır.

Bel soğukluğu belirtileri erkeklerde idrar yaparken ağrı ve yanma, penisten beyaz, sarı ya da yeşil akıntı, penis ucunda kızarıklıklar görülmektedir. Kadınlarda belirtileri ise vajinal beyaz, sarı ya da yeşil akıntı, dış vajinal bölgede kaşıntı, alt karında ağrı, idrar yaparken yanma ve ağrı, adet düzensizlikleri ve ara kanamalar görülebilmektedir.

Bel soğukluğu hastalığını sıradan bakılan idrar kültürü ve vajinal kültürde tespit etmek çok zordur. Bel soğukluğunun tespitinde en güvenilir, en etkili ve en erken tespiti STD10 PCR testidir.

Bel soğukluğu ile Frengi aynı hastalıklar değildir. Bel soğukluğu ve Frengi (sifiliz) halk arasında sıkça karıştırılmaktadır. Bunun nedeni ise internet üzerinde gereksiz ve kaynağı olmayan bilgilerdir. İki hastalıkta ayrı birer bakterinin oluşturduğu hastalıklardır.


Klamidya Nedir?

Klamidya en yaygın görülen tespit edilip tedavi edilmediğinde tehlikeli sağlık sorunlarına yol açan cinsel yolla bulaşan hastalıklardandır. Chlamydia Trachomatis bakterisinin neden olduğu bu hastalık dünyada en çok görülen cinsel yolla bulaşan hastalık olmasının yanında bel soğukluğu hastalığından bile 3 kat daha fazla görülmektedir. Klamidya genellikle sessiz bir hastalık olarak bilinir. Çünkü bu hastalığın belirti vermesi haftalar sürebilir hatta hiçbir belirti vermeyebilir.

Klamidya belirtileri arasında kokulu vajinal akıntı, peniste akıntı, bulanık idrar, idrar yaparken ağrı ve yanma, sık idrar yapma isteği, ağrılı ve düzensiz adet kanamaları, cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı, penis ve vajinal bölgede kaşıntı, penis ve vajinal bölgede yaralar, testis bölgesinde ağrı ve şişlik, hamilelik sırasında erken doğum riski, kısırlık sorunları yer almaktadır. Klamidyanın bazen hiç belirti vermemesinden dolayı tanı için en etkili çözüm test yaptırmaktır. STD10 PCR testi ile klamidya hastalığı için en etkili ve en güvenilir sonuç alınabilir.


Frengi nedir?

Frengi hastalığı treponema pallidum isimli bakterinin yol açtığı tedavi edilmediğinde çok tehlikeli, ölümle dahi sonuçlanabilen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalığa yol açan Treponema Pallidum isimli bir bakteridir. Frengi belirtileri ağız içinde yaralar, lenf bezlerinde büyümeler, cilt döküntüleri, kırmızımsı benekler gibi belirtiler verebilir. İlerleyen durumlarda tedavi edilmezse İç organlarda kalıcı hasarlar, kalp ve damar tutulumu ve buna bağlı kalp krizi görülebilir. Bu hastalığın teşhisinde en etkili ve kesin sonuç STD10 PCR testidir.


Herpes Simpleks Virüs HSV Nedir?

HSV Herpes Simpleks Virüs adı verilen bir virüsün neden olduğu uçuk dünyada en yaygın görülen enfeksiyondur. HSV - 2 genital uçuk için bilinen risk faktörleri arasında hayat boyu cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı, cinsel olarak aktif olunan süre, eş cinsellik, daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık geçirmiş olmak sayılabilir. Eğer şüpheli bir cinsel temasınız var ise Herpes yönünden test yapılmalıdır.

HSV-2 herpes belirtileri arasında ateş, kas ağrısı, halsizlik, kasık lenf bezlerinde şişme olur. Ancak özellikle tanısal özellik taşıyan içi su dolu kabarcıklar veya minik yaralar olmadığı için tanı koymakta güçlük olabilir. Hastaların yaklaşık yarısı ise hiç belirti vermeden ilk atağı geçirir. Böyle bir durumda tanı ancak herpes testiyle konulur. Herpes hem tip 1 hem tip 2 olarak STD 10 PCR Testi içerisinde bakılmaktadır.


Mycoplasma Nedir?

Mycoplasma kadınlarda ve erkeklerde genital hastalıklara neden olabilen genellikle cinsel yolla bulaşan bakterilerdir. Halk arasında sıklıkla bilinen 2 türü vardır bunlar Mycoplasma genitalium ve Mycoplasma hominis’dir. Mycoplasma ilerlediğinde kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Mycoplasma belirtileri arasında idrar yollarında iltihap, idrar yaparken yanma, idrar yaparken ağrı, penis ve vajinal bölgede kaşıntı, penis ve vajinada akıntı, üreme organlarında iltihap, ara adet kanamaları, adet düzensizlikleri görülebilir. Mycoplasma bu belirtileri verebileceği gibi hiçbir belirti vermeyebilir. Hücre duvarı olmadığı için kültür yöntemleri ve boyama yöntemleri ile teşhisi çok zordur. Mycoplasma genitallium ve mycoplasma hominis STD10 PCR testi ile direk DNA bakıldığı için teşhisi hızlı ve güvenilirdir.


Ureplasma Nedir?

Ureaplasma hücre duvarları bulunmayan genital sistem hastalıklarına yol açan cinsel yolla bulaşan bakterilerdir. Ureaplasma üreme tüplerinde tıkanıklık ve iltihap yaparak üreme sisteminde kısırlığa kadar ilerleyen hastalıklara yol açabilmektedir. Bu bakteriler kısırlığın ana sebepleri arasında önemli yer tutmaktadırlar.

Ureaplasma belirtileri arasında penis ve vajinal akıntı, idrar yaparken yanma, idrar yaparken ağrı, ara kanamalar, adet düzensizlikleri, genital bölgede kaşıntı, tesis bölgesinde ağrı görülebilmektedir.Ureaplasma bazen belirti vermedende hareket edebilmektedir. Bu yüzden şüpheli bir cinsel temasınız var ise mutlaka üreaplasma testi yapılmalıdır. Ureplasma urealyticum ve ureaplasma parvum STD 10 PCR testinin içerisinde tespit edilmektedir.


Candida Nedir?

Candida albicians genital bölgede en sık görülen mantar türüdür. Candida mantarlarının oluşturduğu enfeksiyonlara kandidiyaz denir. Bu mantar türü vajina, ağız ve bağırsaklarda görülebilmektedir.

Candida belirtileri arasında çok görülmemekle birlikte diğer hastalıklarda görülen ağız ve boğazda pamukçuk, tat kaybı, idrar yaparken yanma ve ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, penis ve vajinal bölgede kaşıntı, yorgunluk görülmektedir. Bu belirtiler görülmese de candida olabilirsiniz. STD 10 PCR testi içinde candida albicians tespit edilmektedir.


Trichomanas Vaginalis Nedir?

Trichomanas vaginalis kadınlarda vajinal ve servikal hastalıklara, erkeklerde ise üretrit ve prostat iltihaplarına neden olabilen tek hücreli bir parazittir. Çoğunlukla cinsel yolla bulaşır ancak parazit olduğu için tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanlarından bulaşabilmektedir.

Trichomanas vajinalis belirtileri arasında vajinal akıntı, ağrı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma peniste ve vajinada akıntı gibi belirtiler görülse de bazen hiçbir belirti vermeyebilir. Bu yüzden trichomanas vajinalis hastalığının teşhisinde STD10 PCR testi yaptırmak çok önemlidir.


Gardenerella Vaginalis Nedir?

Gardenerella vaginalis oksijensiz ortamda üreyebilen normal şartlarda kadınların vajinasında bulunabilen bir bakteridir. Ancak bazı durumlarda kadınlarda vajinite yani vajinanın iltihaplanmasına neden olabilmektedir. Gardenerella vajinalis cinsel yolla bulaşabilen bir hastalıktır. Gri – beyaz renkte akıntıya sebep olur. Tek başına pek bir anlam ifade etmediği durumlarda diğer hastalıklarla beraber bir arada bulunursa durum çok daha kötüleşebilir. Tedavi edilmediği durumlarda Rahim ve yumurtalıklarda iltihaba neden olabilmektedir. Gebelik sırasında geçirilirse erken doğum sebebi olabilir.


STD 10 PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

STD 10 PCR Testi Mavi Laboratuarlar Grubunun Fatih, Bakırköy, Beylikdüzü ve Kadıköy şubelerinde yapılmaktadır. STD 10 PCR testi birçok laboratuar tarafından yapılamamaktadır. Kendi altyapısında RT-PCR cihazları bulunmayan laboratuvarlar, üst düzey ve bu altyapıya sahip laboratuvarlara örneğinizi göndermektedir. STD 10 PCR testi kendi laboratuvarlarımızda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzman doktorlarımızın kontrolünde, moleküler mikrobiyoloji bölümümüzde konusunda uzmanlaşmış personellerimiz tarafından çalışılmaktadır.

STD 10 PCR testi şüpheli cinsel temastan sonrasında en erken yapılabilen testtir. STD10 PCR Testi hastadan alınan idrar, sperm, vajinal sürüntü, üretral sürüntü ve prostat sıvısı örneğinde PCR ( Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile çalışılmaktadır. STD 10 PCR testinde direkt olarak DNA incelendiği için diğer testlerden ve kültür yöntemlerinden daha yüksek bir güvenilirlik ve duyarlılığı vardır.

STD 10 PCR testi için şehir dışından da numune gönderebilirsiniz. Laboratuvarımızdan size gönderilecek özel numune kapları ve çanta ile testi bize gönderebilmektesiniz. Şehir dışından numune gönderebilmek için lütfen laboratuvarlarımızla iletişime geçiniz.


STD 10 PCR TESTİ FİYATI

STD10 PCR Testi fiyatı için laboratuvarlarımızı arayabilirsiniz. STD 10 PCR Testi 2 günde sonuçlanmaktadır. PCR ( Polimeraz Zincir Reaksiyonu ) yöntemi ile çalışıldığı için saptama ve tanı hızı yüksektir. Kültür ve Diğer testlerde sonuçlanması için günler beklenir iken STD10 PCR testinde 2 gün içerisinde sonuç alınabilir. Böylece daha hızlı tedavinize başlayabilirsiniz.

Laboratuvarlarımızda çalışılan bu özel test hakkında daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için bizleri arayabilirsiniz.

Güncel Yazılar
STD 10 PCR Testi
STD 10 testi ile tek seferde bir çok Cinsel Yolla Bulaşan Hastalığa bakılabilmektedir.
Herpes Simpleks ( HSV )
Herpes tanısı koyabilmek için Herpes (HSV) Testi bireyden kan numunesi alınarak yapılır.
Hepatit B
Hepatit B virüsü ile ortaya çıkan karaciğer hücre iltihabı olarak tanımlanır.

Bel Soğukluğu (Gonore)
Şüpheli bir cinsel temas sonrasında bel soğukluğu testi yapılması önerilmektedir.
Klamidya
Klamidya, cinsel ilişki yolu ile bulaşan sessiz ve sinsi bir hastalıktır.
HPV DNA
HPV, çoğunlukla cinsel yolla bulaşmaktadır ve dünyada yaygın olarak görülmektedir.