Kruger Testi - Sperm Testi

Sperm Testi ( Spermiogram )

Sperm testi için morfoloji yöntemi olarak kruger testi adı da kullanılmaktadır.

Sperm testi için morfoloji tayini iki kriterde incelenmektedir. Bu yöntemler Kruger morfolojisi ve ya Dünya Sağlık Örgütü yani WHO morfoloji kriterleridir.

Merkezlerimizde sperm testi morfolojisi “Kruger-strict criteria” dediğimiz incelemeye göre değerlendirilir. Kruger kriterleri spermdeki şekil bozukluklarını yani spermin morfolojik yapısını inceleyen bir değerlendirme yöntemidir.

Merkezlerimizde bilgisayar destekli tam otomatize cihazlarda yapılan sperm testin de Kruger morfoloji testinde incelenen spermler normal ve anormal morfoloji olarak değerdirilmektedir.

Kruger testi kriterlerine göre değerlendirilen bir spermin şekli (morfoloji) spermatozoid hücrelerin üreme yeteneğinin normal sınırlar içerisinde olup olmadığı göstermektedir. Kruger morfolojisi kriterlerlerine göre, sperm testi sonuçlarının normal sayılabilmesi için normal yapılı meni içinde ki spermatozoid oranı % 14 den fazla olması gereklidir.

Verilen sperm örneğinde kruger morfoloji testi ile birlikte ( şekil ve görünüm ) tayini, motilite ( spermin hareketliliği ) tayini, pH ( asit ve baz ), renk, miktar, viskozite ( akışkanlık ), likefaksiyon (sıvılaşma ) süresi, mililitredeki sperm konsantrasyonu ve toplam sperm sayısı, lökositler ( enfeksiyon ) gibi klinik doktorlar için önem arz eden çeşitli parametrelerine bakılarak incelenerek raporlanacaktır.

Sperm Testi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Bilgisayar Destekli Tam Otomatik Sperm Cihazında İncelenen Test Parametreleri
 • Sperm Konsantrasyonu
 • % Hareketlilik
 • % İleri Hızlı Hareketli Sperm Hücreleri
 • % İleri Yavaş Hareketli Sperm Hücreleri
 • % Yerinde Hareket Eden Sperm Hücreleri
 • % Hareketsiz Sperm Hücreleri
 • % Normal Morfoloji ( Kruger Morfolojisi )
 • Hareketli Sperm Konsantrasyonu
 • İleri Hızlı Hareketli Sperm Konsantrasyonu
 • İleri Yavaş Hareketli Sperm Konsantrasyonu
 • Fonksiyonel Sperm Konsantrasyonu
 • Ortalama Hız
 • Sperm Motilite İndexi
 • Toplam Sperm Konsantrasyonu
 • Toplam Hareketli Sperm Konsantrasyonu
 • Toplam İleri Hareketli Sperm Konsantrasyonu
 • Toplam Fonksiyonel Sperm Konsantrasyonu

SPERM TESTLERİ

mavilab logo

Bu internet sitesi Mavi Laboratuarlar Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.