Evlilik Öncesi Kan Testleri

Evlilik Testleri

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu\"nun 136. maddesi gereğince evlenecek kişilerden 'sağlık raporu' istenmesi zorunlu tutulmuştur. 30.12.1993 tarihinde 3960 sayılı kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu çıkmıştır. Evlilik Tahlilleri yapılması, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve ebeveynden doğacak çocuklara geçebilecek hastalıkların tedavi edilmesi ve bu tedavinin akabinde evliliğin gerçekleşmesidir.

Yasal olarak yapılması gereken Hemoglobin Elektroforez - Talasemi Testi, Hepatit B, VDRL, HİV, HCV Testi ve Kan Grubu testi merkezimizde yapılmaktadır. Ayrıca akciğer filmi çekilerek, tüberkuloz olup olmadığını kontrol edilebilmektedir.

Evlilik öncesi kan testleri merkezimizde alınan kan örneğinden çalışılmaktadır.

Hepatit B Nedir ?

Hepatit B karaciğer iltihabı anlamına gelen hepatit hastalığının etkeni olan virüslerden bir tanesidir. Meydana getirdiği hastalık, çok ağır tablolara neden olabilmektedir. Bu virüs esas olarak karaciğerde yerleşir ve orada çoğalır ve zamanla karaciğeri tahrip edecek boyutlara ulaşabilir.

Türkiye'de bugün her 3 kişiden yaklaşık 1'i Hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden 1'i Hepatit B virüsünü taşımakta ve bulaştırmaktadır. Hastaların % 75-80 inde herhangi bir belirti vermeksizin gelişir, taramalarda ve kan bağışlarında yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit edilir.

Akdeniz Anemisi Talasemi (Hemoglobin Elektroforezi) Testi Nedir ?

Talasemi ailesel geçişi olan genetik bir kan hastalığıdır. Akdeniz anemisi, Cooley anemisi olarak da adlandırılır. Bu hastalıkta kan hücreleri vücudun ihtiyacı olan oksijeni dokulara taşıyamaz. Dokulara oksijen kırmızı kan hücrelerin yüzde 90'ını oluşturan hemoglobine bağlanarak taşınır. Bu hemoglobinin yapımında yetersizlik ya da bozukluk oluşursa oksijen taşıma işini yeterince yapamaz ve doku organlarda oksijenin azalması sonucu solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, gelişme geriliği gibi şikayetler oluşur.

HIV / AIDS Testi Nedir ?

HIV virüsü, insan vücudunda hastalıklara karşı direncini sağlayan bağışıklık sistemini etkisiz hale getirmektedir. Vücut bağışıklık sisteminin etkisiz hale gelmesi, virüsten etkilenmeden önce kolayca baş edebildiği diğer hastalık mikroplarıyla artık çarpışamayacak duruma gelmesi demektir. Bu da basit bir enfeksiyonun bile ölümcül olmasına sebep olabilir. AIDS hastalarının yarısından çoğu bağışıklık sistemlerinin etkisiz hale gelmesi yüzünden basit enfeksiyonlara yenilerek hayatlarını kaybetmişlerdir.

İnsan vücudu bir defa HIV virüsü ile enfekte olmuşsa artık bu virüsün hiçbir şekilde yok edilmesi ya da vücuttan atılması mümkün değildir. Fakat virüsün etkilerine engel olmak için bir takım ilaçlar geliştirilmiştir. Bunlardan ilki ve en çok bilineni AZT (Zidovudine) adı verilen ilaçtır.

Hepatit C Testi Nedir ?

Hepatit C virüslerle bulaşan hepatitler arasında kan yolu ile en sık bulaşan tiptir. Bu sebeple özellikle kan nakli ve kan ürünleri ile edinildiğinin bilinmesi oldukça önemlidir. Son zamanlarda tıp literatürün de de yayınların sayısı arttıkça hepatit C ile ilgili bilgilerimizde artmaktadır.

Hastalık çoğu zaman akut (aniden ve kısa sürede) başlar. Hafif ve orta derecede geçirilen bir takım belirtiler kişi tarafından çoğu zaman algılanmaz. Bu arada karaciğer enzimlerinde hafif yükselme ile giden bir kan tablosu hakimdir. Akut dönemde hastalığı geçiren kişilerin yaklaşık % 85 inde hastalık kronik hepatit e doğru gider. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. Ve dahada önemlisi bu hastaların % 20 sinde siroz denilen ( siroz = Kronik yaygın ve ilerleyici karaciğer iltihabıdır) tablo ortaya çıkar.

Sifiliz – Frengi Testi Nedir ?

Frengi hastalığının teşhisine yönelik yapılan testtir. Frengi ise zührevi bir hastalıktır. Bulaşıcıdır. Tıp dilinde sifilis denir. Frengi kadının doğurduğu çocuğa, doğuştan geçmesi şekli istisna edilirse; cinsel ilişkiyle geçer. Mikrobun vücuda girmesinden 6-12 hafta sonra hastada; baş ağrıları, ateş, boğaz ağrısı, deri döküntüleri ve iştahsızlık, görülmeye başlar. 6 ay sonra ise, mikrop vücudun belli başlı organlarına oturur. Tedaviye en kısa zamanda başlanması

mavilab logo

Bu internet sitesi Mavi Laboratuarlar Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.