ELİSA TESTİ ( ANTİ HIV TESTİ )

hiv elisa testi

Elisa Testi vücuttaki HIV e karşı vücudun üretmiş olduğu antikora bakmaktadır. Elisa testi HIV bulaşı şüphesinden belli bir süre geçtikten sonra yapılmalıdır. Eğer erken dönemde yapılırsa elisa testi yalancı negatif sonuç verebilir. Elisa testlerinin antikorları saptayabilmesi için geçen süreye pencere dönemi denir. Kişiye HIV bulaşı olduktan sonra bağışıklık sistemi tarafından virüse karşı antikor üretilir. Anti-HIV antikorlarının virüse karşı oluşabilmesi için belli bir süre geçmesi gereklidir. Ortalama bu süre 6 hafta ile 12 hafta arasında değişebilir. Bu süre göz önüne alındığında şüpheli bir cinsel temastan hemen sonra, elisa testi yaptırmak anlamsızdır. Örneğin HIV ile enfekte olan bir kişide anti-HIV antikorları 6 haftada tespit edilebilir seviyeye ulaşabileceği gibi bu süre bir başka kişide aynı tespit seviyesine gelmesi 12 haftayı bulabilir. Bu süreler öncesinde yapılan elisa Anti-HIV testlerinde alınan negatif sonuçların bir kesinliği yoktur.

HIV Elisa testi sadece antikorlara bakar, antikorların oluşması da kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak 12 haftayı bulabilir. Erken dönemde hiv tanısı koymak için hiv elisa testi yetersizdir, p24 antijenine bakmak erken tanı için daha doğru bir seçenek olacaktır. P24, HIV virüsün kendi yapısında bulunan ona özgü bir proteindir. Dolayısıyla testin pozitif olması demek ( eğer test düzgün çalışılmış ise ) kişinin HIV virüsünü aldığını kesin olarak gösterir. Mavi Laboratuarlar Grubunda, hem antikor hem de antijene birlikte bakan, 3 pg/ ml p24 antijen saptama hassasiyeti olan, %99.88 özgül güvenilirliğine sahip gelişmiş 4.nesil HIV DUO ULTRA testi yapılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarama testi olarak 4.nesil antijen ve antikor bakan testlerin kullanılmasını önermektedir.

HIV / AIDS Makaleleri

mavilab logo

Bu internet sitesi Mavi Laboratuarlar Grubu tarafından hazırlanmaktadır. Bu internet sitesinde yer alan içerik sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır. Sitedeki bilgilerin, hekim muayene ve konsültasyonu sonucu sağlanan bilgilerle kıyaslanamayacağı kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.